Yhteistyö

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään pääasiassa hankkeiden kautta. Tällä hetkellä kuntayhtymällä on käynnissä yksi kansainvälinen hanke, NABL - Northern Axis - Barents Link, jossa partnereita on Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Hankkeen tavoitteena on parantaa rajat ylittävää liikkuvuutta ja itä-länsisuuntaisia liikenneyhteyksiä. 

Itä-Lapin kuntayhtymällä on ollut merkittävä rooli Sallan kansainvälisen rajanylityspaikan avaamisessa vuonna 2002. Rajanylityspaikka Itä-Lapissa on avannut mahdollisuuden alueiden välisen yhteistyön tiivistämiseen ja matkailuun molemmin puolin rajaa. Se on edistänyt hankeyhteistyötä, jota on tehty vuodesta 1997 lähtien. Hankkeiden tulokset ovat näkyneet toimivien yhteistyöverkostojen syntymisessä sekä alueiden ja matkailukohteiden tunnettuuden lisääntymisessä. Lisäksi hankkeilla on tehty investointeja tieverkostoon ja parannettu teleyhteyksiä. 

Itä-Lapin kuntayhtymä jäsenkuntineen allekirjoitti vuonna 2010 ystävyyssopimuksen Kiinassa Anhuin maakunnassa sijaitsevan Suixin alueen kanssa. Samalla alueella sijaitsevan Huangshan piirin kanssa allekirjoitettiin sopimus elinkeinoyhteistyöstä. Vuonna 2012 Anhuin maakunnassa sijaitsevan Huainan kaupungin kanssa allekirjoitettiin ystävyyssopimus.

Itä-Lapin kuntayhtymä on mukana Barents Road -yhdistyksessä. Yhdistykseen kuuluu jäseniä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Luoteis-Venäjältä, ja sen tavoitteena on lisätä yhteistyötä Barentsin alueella. 

yhteistyö1.jpg

 

Lisätietoja antaa

Dina 180x180 väri.png
Johtaja
Dina Solatie
dina.solatie@italappi.fi
p. 040 354 8370