Työryhmät

Kuntayhtymä on mukana kuntien välistä yhteistyötä seudullisella ja maakunnallisella tasolla kehittävissä työryhmissä. Vuosina 2021- 2023 toimivia työryhmiä ovat (suluissa kuntayhtymän edustaja):

Elinkeinojen edunvalvojien verkosto (johtaja Dina Solatie)
Lapin liiton koollekutsuma Elinkeinojen edunvalvontaverkosto on yhteistyöryhmä, joka seuraa elinkeinojen ja toimintaympäristön kehitystä, sekä valvoo elinkeinojen etuja.

Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä (johtaja Dina Solatie)
Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä ohjaa maakunnallisen liikennejärjestelmäkokonaisuuden kehittämistä. Työryhmän keskeinen tehtävä on ohjata Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman 2040 valmistelua.

Helsingin yliopiston Itä-Lapin yhteistyöryhmä (johtaja Dina Solatie)

Yritys Suomi verkosto (johtaja Dina Solatie)
Yritys-Suomi on TEM:n ja julkisten yrityspalveluiden verkoston muodostama toimintamalli, joka palvelee ja neuvoo yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa. 

House of Lapland hallitus (Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen)
House of Lapland on Lapin alueellinen markkinointi- ja viestintätalo. Sen omistajia ovat Lapin kunnat, korkeakoulut sekä Lapin yrittäjät. 

Suomi-Venäjä seura valtuusto (Savukosken kunnanjohtaja Antti Mulari)
Suomi-Venäjä seuran tavoitteena on edistää Venäjän ja suomalais-ugrilaisten kansojen tuntemusta, venäjän kielen opiskelua, suvaitsevaisuutta, monikansallisuutta ja kanssakäymistä rajan yli.

5-tie ry hallitus (Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantanen)
Viitostie ry on Valtatie 5:n varren kuntien sekä yritysten muodostama yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi valtatietä liikenne- ja matkailureittinä kotimaassa ja ulkomailla sekä edistää liikenteen, saavutettavuuden ja elinvoiman kehitystä alueella. Valtatie 5 yhdistää Helsingin ja Pietarin metropolialueet Järvi-Suomeen, Kainuuseen ja Lappiin.

Redu Edu Oy hallitus (Kemijärven Kehitys Oy:n elinkeinoasiamies Jari Polvi)
Redu Edu Oy on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omistama tytäryhtiö. Sen toimintaan kuuluu kotimaiset ja kansainväliset koulutus- sekä asiantuntijapalvelut sisältäen ammatillisen ja muun lisä- ja täydennyskoulutuksen.