Toimialatiimit

toimialatiimit.png

Toimialatiimeissä on jäseninä kunkin alan asiantuntijoita, ja tiimien puheenjohtajana toimii Dina Solatie.

Elinkeinotiimin tehtävänä on edistää Itä-Lapin alueen toimijoiden välistä yhteistyötä, edistää ja kehittää alueen elinkeinoelämää sekä ideoida ja saada aikaan koko aluetta palvelevia kehittämis-, investointi- ja yritysryhmähankkeita. Elinkeinotiimissä on edustaja jokaisesta osakaskunnasta. Elinkeinotiimi kokoontuu säännöllisesti myös laajennettuna, jolloin kokouksiin kutsutaan myös kuntajohtajat, kuntien matkailun edustajat sekä yrittäjä- ja matkailuyhdistysten puheenjohtajat.

Hyvinvointityöryhmän tavoitteena on hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistäminen Itä-Lapissa yhdessä kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Hyvinvointityöryhmässä on edustaja jokaisesta osakaskunnasta sekä edustajat Lapin liitosta ja järjestöistä. 

Sote-, tekninen- ja sivistystiimi käsittelevät oman toimialansa yhteistyöhön liittyviä asioita.

Lisätietoja antaa

Dina 180x180 väri.png
Johtaja
Dina Solatie
p. 040 354 8370
dina.solatie@italappi.fi