Lausunnot

Itä-Lapin kuntayhtymän antamat kirjelmät ja lausunnot 2020

18.9. Lausunto Lapin matkailusta
  Valtiovarainministeri Matti Vanhanen
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
Työministeri Tuula Haatainen
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
2.9.  Kirjelmä luontomatkailuinfran kehittämisestä
  Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
26.8.  Kirjelmä Kantatie 82
  Valtiovarainministeri Matti Vanhanen
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
19.8.  Lausunto Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta
  Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
28.5. Kirjelmä Kantatie 82 peruskunnostuksesta
  Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
Valtiovarainministeri Katri Kulmuni
7.5. Kirjelmä Soklista
  Elinkeinoministeri Mika Lintilä
29.4. Kannanotto Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmaan
  Lapin liitto
1.4. Kirjelmä paikallislehdistä
  Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema
Presidentin kanslia
Valtiovarainministeri Katri Kulmuni
Kuntaministeri Sirpa Paatero
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
Sisäministeri Maria Ohisalo
Pääministeri Sanna Marin
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen
24.2. Lausunto EU:n suunnittelemasta lyijyn käytön kieltämisestä vesistö- ja kosteikkoalueilla 
  Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
29.1. Kirjelmä biojalostamosta, Soklista, saavutettavuudesta ja metsäeristä
  Kansanedustaja Petteri Orpo
25.1.  Kirjelmä biojalostamoinvestoinneista
  Valtiovarainministeri Katri Kulmuni
13.1.  Kirjelmä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) lausunnosta Euroopan metsästrategiaan
  MEP Mauri Pekkarinen 

Itä-Lapin kuntayhtymän antamat kirjelmät ja lausunnot 2019  

1.12.  Kirjelmä biojalostamoinvestoinneista
  Pääministeri Antti Rinne
21.11.  Lausunto Lapin maaseutuohjelmasta EU-ohjelmakaudelle 2021 - 2027 
  Lapin liitto 
15.11.  Kirjelmä paikallislehtien toimintaedellytyksistä 
  Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
22.10. Lausunto Lapin matkailustrategian luonnoksesta vuosille 2020 - 2023
  Lapin liitto
5.9. Kirjelmä liikenneasioista
  Liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Sabina Lindström
30.8. Kannanotto biojalostamosta
  Lapin kansanedustajat
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina
Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni
Valtiovarainministeri Mika Lintilä
Pääministeri Antti Rinne
5.8.  Kirjelmä biojalostamosta, Soklista, muista elinkeinoista ja sähkön siirtohinnasta 
  Elinkeinoministeri Katri Kulmuni 
21.5.  Kannanotto Kemijärven biojalostamosta 
  Lähetetty medialle 
14.5.  Itä- ja Pohjois-Lapin esitykset hallitusohjelmaan 
  Laajalla jakelulla hallitusohjelman valmistelijoille 
8.4.  Vetoomus Korvatunturin opastuskeskuksen säilyttämiseksi 
  Ympäristöministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Eduskuntaryhmien puheenjohtajat
Lapin kansanedustajat
2.4. Kansalaisten palveluiden saavutettavuus
  Oikeusministeri Antti Häkkänen
26.2. Lausunto Pohjois-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineistosta
  Lapin liitto
22.2.  Kirjelmä Itä-Lapin suurhankkeista ja elinkeinoista, saavutettavuudesta, jne. 
  Elinkeinoministeri Mika Lintilä 
19.2.  Lausunto Lapin luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelmaluonnoksesta 2019 - 2020 
  Metsähallitus 
9.1. Lausunto työllisyyspalvelujen jatkosta
  Pääministeri Juha Sipilä
Työministeri Jari Lindström
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Itä-Lapin kuntayhtymän antamat kirjelmät ja lausunnot 2018  

24.11.  Kirjelmä Posti Oy:n jakeluhintojen korotuksista ja paikallislehtien toimintaedellytyksistä
  Pääministeri Juha Sipilä
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tillikainen

Perhe- ja palveluministeri Annika Saarikko
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
23.10.  Lausunto alueellisen junaliikenteen osto- ja velvoiteliikenteen kehittämisestä 2020 - 2022 
  Liikenne- ja viestintäministeriö 
3.10. Lausunto poliisi- ja pelastustoimen resursseista
  Sisäministeri Kai Mykkänen
29.9. Biojalostamo, Kantatie 82, Valtatie 5, jne.
  Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
28.9. Lausunto runkoverkkoasetusluonnoksesta
  Liikenne- ja viestintäministeriö
16.8. Kannanotto alueen tieverkon parantamiseen
  Liikennevirasto
15.6. Lausunto metsäerän jako-osuuden perusteiden muuttamisesta
  Valtiovarainministeri Petteri Orpo
7.5. Lausunto Jäämeren rataselvitysten jatkotyöstä
  Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
6.5. Kielteinen kannanotto Sallan raja-aseman aukioloaikojen supistamiseen liittyen
  Pääministeri Juha Sipilä
6.5. Rautatieyhteydet, Kemijärven biojalostamo, elintarviketarkastuspiste, jne.
  Pääministeri Juha Sipilä
21.3. Kannanotto Sallan raja-aseman aukioloaikojen supistamiseen liittyen
  Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen
Rajavartiolaitoksen päällikkö kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen
Sisäministeri Kai Mykkänen
11.1. Kirjelmä metsäerän jako-osuuden muuttamisesta
  Valtiovarainministeri Petteri Orpo
Peruspalveluministeri Annika Saarikko