Elinkeinotoiminta ja yritysinvestoinnit

covid (4).png

Itä-Lapissa teollisuus ja matkailu kehittyvät vahvasti ja tukevat muiden toimialojen kasvua. Nykyiset toimijat kehittävät investoimalla toimintaansa. Lisäksi uusia isoja investointihankkeita on suunnitteilla. Bio- ja kiertotalouden sekä kaivostoiminnan ympärille syntyy tulevaisuudessa monia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Elinkeinotoiminnan kasvua ja kehittymistä tuetaan. Itä-Lapin kunnat tarjoavat monipuolisia yrityspalveluita ja kilpailukykyisen toimintaympäristön yrityksille harjoittaa liiketoimintaa. Yhteistyöllä oppilaitosten ja yritysten välillä parannetaan yritysten työvoimatarpeiden ja osaavan työvoiman kohtaamista. Lisäksi alkutuotannon yrittäjyyttä ja jalostusarvoa kehitetään.

biojalostamo – kopio.jpg