Ammattitaitoinen työvoima ja työllisyys

covid (5).png

Itä-Lapin monipuolinen elinkeinorakenne tarjoaa perheille työn tekemisen mahdollisuuksia eri toimialoilla. Osaavan työvoiman saatavuus ja toisaalta yritysten työvoimatarpeet ja työllisten osaaminen muodostavat haasteen, jonka kehittämisen Itä-Lapin kuntayhtymä on ottanut strategiseksi painopistealueeksi. Itä-Lapin kuntayhtymällä on keskeinen verkottajan ja kokoonkutsujan rooli eri yhteistyömalleissa.

Kuntalaisiin ja erityisesti yrittäjiin panostamalla edistetään elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittymistä alueella. Yrittäjyyskasvatus osana lasten ja nuorten esiopetuksen ja opetuksen arkea on tunnistettu tärkeäksi tulevaisuuteen katsovaksi paikallisvaikuttamiseksi. 

Elinvoimatekijän tavoitteena on turvata toisen asteen koulutus alueella, lisätä yhteistyötä yritysten, oppilaitosten ja TE-palveluiden välillä sekä kehittää lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatusta.