Elinvoimaohjelma

Itä-Lapin alueen elinvoimaisuuden kehittymiseen sisältyy useita positiivisia mahdollisuuksia, jotka liittyvät laaja-alaisesti eri elinkeinoihin, osaamiseen ja työn tekemiseen. Alueelle suunnitteilla olevien isojen metsätalous- ja kaivosinvetoinnin lisäksi malminetsintä alueella on aktiivista. Myös Itä-Lapin alueen matkailu kasvaa ja kansainvälistyy vahvasti. Yksityisten palveluiden kysyntä kasvaa muun yritystoiminnan ohessa. 

elinvoima.png

Itä-Lapin kuntayhtymän osakaskunnat ovat laatineet alueen yhteisen elinvoimaohjelman, joka avulla alueen kehittämistä ja kehittymistä voidaan viedä systemaattisesti eteenpäin. Ohjelmassa yhdistetään ja kootaan osakaskuntien kuntayhtymälle määrittämiä tärkeitä elinvoimatekijöitä, jotka toimivat suuntaviivoina myös kuntayhtymän kehittämishankkeille.

Elinvoimaohjelman mukaiset strategiset elinvoimatekijät ovat: yhteistyö ja edunvalvonta, elinkeinotoiminta ja yritysinvestoinnit, matkailu ja luonto sekä ammattitaitoinen työvoima ja työllisyys. Elinvoimaohjelma toimii samalla myös toimenpideohjelmana, sillä ohjelmaan on määritelty strategisten elinvoimatekijöiden tavoitteet ja tavoitteita konkretisoivat toimenpiteet.

Lisätietoja antaa

Dina 180x180 väri.png
Johtaja
Dina Solatie
p. 040 354 8370
dina.solatie@italappi.fi