Itä-Lapin kuntayhtymä ja toiminta-ajatus

125 PELKOSENNIEMI – kopio.jpg

Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja edunvalvontaelin, joka käsittelee ja toimeenpanee ajankohtaisia Itä-Lapin kuntien yhteistyöasioita ja -hankkeita. Kuntayhtymän edeltäjänä toimi v. 1958 perustettu Koillis-Lapin kuntain keskustoimikunta.

Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kemijärven kaupunki sekä Pelkosenniemen, Posion, Sallan ja Savukosken kunnat. 

Kuntayhtymän tehtävänä on alueen kehittäminen yhteistyössä kaikkien osakaskuntien kanssa. Tärkein tehtävä on Itä-Lapin alueen valtakunnallinen ja alueellinen edunvalvonta, jota kuntayhtymä toteuttaa tehokkaasti yhteistyössä kuntien ja eri sidosryhmien kanssa. Edunvalvonnalla kuntayhtymä pyrkii vaikuttamaan laajoihin uudistuksiin ja suunnitteluun sekä alueen elinvoimaisuuteen ja saavutettavuuteen. Lisäksi tehtävänä on alueen yhteisen kehittämistyön organisointi, kunnallisten palveluiden yhteensovittaminen ja lähialueyhteistyö. 

Kuntayhtymä vastaa kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista ja kehittämistoimista jäsenkuntien linjausten mukaisesti ja on aluekehittäjänä mukana maakunnallisessa strategiatyössä ja Lapin tulevaisuutta suuntaavissa työryhmissä.