Päätöksenteko

Itä-Lapin kuntayhtymän päätöksenteosta vastaa yhtymähallitus. Kuntayhtymä toteuttaa edunvalvontaa, kehittämistoimia sekä hankkeiden suunnittelua, rahoituksen hakua, hankkeiden hallinnointia ja hankeyhteistyötä yhtymähallituksen linjausten mukaisesti. Yhtymähallitus koostuu jäsenkuntien kunnanjohtajista ja nimetyistä luottamushenkilöistä. Yhtymähallitukseen kuuluu 15 jäsentä ja toimikausi on neljä vuotta. Yhtymähallitus kokoontuu 5-8 kertaa vuodessa käsittelemään alueen edunvalvontaa ja kehittämistoimenpiteitä.

Itä-Lapin kuntayhtymän organisaatiokaavio

organisaatiokaavio.png