Yrittäjien Itä-Lappi

yit rahoittajat.jpg
yil elinvoimatyöryhmä.jpg

Hankkeessa tehdään kaikille Itä-Lapin kunnille yhdenmukainen yritysten palveluprosessi. Palveluprosessi tehdään yhdessä kuntien, yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa. Palveluprosessi tulee olla helposti ymmärrettävä, visuaalisesti selkeä ja jossa hyödynnetään sähköisiä järjestelmiä.
Lisäksi päätavoitteena on löytää ja etsiä uusia liiketoimintapotentiaaleja koko Itä-lapin alueelta. Potentiaaliset mahdollisuudet työstetään alustaviksi liiketoimintakonsepteiksi joihin on helpompi joko paikallisilla tai muualta tulevilla yrityksillä ja/tai yritysryhmillä tarttua.

Hankkeen tuloksena Itä-Lapin kuntien yrityspalveluiden palveluprosessit yhdenmukaistuvat ja niiden laatu paranee. Sähköisten palveluiden taso lisääntyy ja paranee. Yrityspalveluille laaditaan kriisi ohjeistus.

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, EU:n Kestävää kasvua ja työtä 14-20 -Suomen rakennerahasto ohjelmasta.

Budjetti: 490 654€ josta EU-tukea 80% eli 392 524€.

Hankeaika: 30.4.2020-31.8.2022

 YHTEYSITEDOT
maria (1).png
Projektisihteeri
Maria Kiviniemi
etunimi.sukunimi@italappi.fi
p. 044 236 5768