Vähä C

Logot.png
VähäC.png
Hankealue(5).png

Vähä C - Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa

Hankkeessa edistetään vähähiilistä ajattelua ja toimintojen suunnittelua Itä-Lapin alueella. Tavoitteena on laatia kuntiin vähähiilisyysstrategioita, joiden laatimiseksi tarvitaan selvitys- ja valmistelutyötä sekä yhteistyötä alueen yritysten kanssa niidenkin kannustamiseksi mukaan vähähiilisemmän Itä-Lapin rakentamiseen. Samalla voidaan etsiä tapoja ohjeistaa uusimpien rakennusmääräysten soveltamista rakentamisessa ja remontoinnissa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, ohjeistaa energiaratkaisuissa uusiutuvan energian käyttöön sekä edistää puurakentamista uusiutuvan raaka-aineen hyödyntämisenä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 228 352 €. Hankkeen rahoituksesta 80% tulee Lapin liiton EAKR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahastosta (182 681€) ja loppuosan rahoittavat Itä-Lapin kuntayhtymän kunnat (37 933€) ja Lapin AMK (7 738€).

Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hankesuunnitelman voit lukea tästä.

YHTEYSTIEDOT

 
Projektipäällikkö
Sari Leinonen
etunimi.sukunimi@italappi.fi
p. 040 715 0909