Perinneruokahanke

elinvoima (1).png

Itä-Lapin alueella toteutettava Perinneruokahanke kerää ja taltioi perinneruokatietoutta ja siihen liittyviä tarinoita. Perinneruokaohjeista laaditaan perinneruokaopas, jonka avulla tavallisen kotikokin onnistuu loihtia perinneruoka-ateria. Tietoja kerätään pororeseptien riistasta, kalasta ja luonnonmarjoista.

Kotimaisen ja lähellä tuotetun ruuan arvo on noussut viime aikoina lähes sille kuuluvaan arvoonsa. Maailman laajuiset epidemiat nostavat huolta myös maan ruokaomavaraisuusasteesta. Perinneruokahanke nostaa esiin vanhoja aikoja ja tapoja hyödyntää poro lähes kokonaan elintarvikkeena. Hankkeen avulla tullaan teurastuskäytäntöjä ennallistamaan siten, että useampi nyt sivutuotetestauksella lemmikkieläinravinnoksi menevä jae tullaan hyödyntämään jatkossa elintarvikkeena. Tavoitteena on laatia elintarvikeketjuohjeistukset neljälle jakeelle. Näin porosta saatavien perinneruokien valmistus mahdollistuu raaka-aineiden saatavuuden myötä myös laajemmassa mittakaavassa kuten ravintoloissa ja keskuskeittiöissä.

Perinneruokatietouden keräämiseen alkaa olla viimeiset ajat käsillä, koska ikäluokka, joka taitaa perinneruokien valmistamisen pienenee koko ajan. Perinneruokiin liittyviä tarinoita kootaan perinneruokaoppaaseen niin kotikokkien kuin matkailu/ravintolayritysten hyödynnettäväksi.

Perinneruokahanke innostaa nuoria mukaan perinneruokatietouden pariin. Hanke järjestää nuorille perinneruokatapahtumia, joissa kehitellään myös hieman uusia muunnoksia perinneruuista.

Hanke edistää myös EU:n alkuperäisnimityksien Lapin Poron liha ja Lapin Poron kuivaliha tunnettavuutta.

Hankkeaika on 1.11.2020 - 30.6.2022. Hanketta rahoittaa Lapin Ely-keskus / Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 172 758 €.

YHTEYSTIEDOT

 180x180 kati väri.png

Projektipäällikkö
Kati Savukoski
p. 040 732 7557
kati.savukoski@italappi.fi