VÄRI

väri1.png
väri2.png
väri3.jpg
väri4.jpg
väri5.jpg
väri6.jpg

Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää (A74190) -hankkeen tavoitteena oli lisätä Värriön tutkimusaseman ja paikallisen elinkeinoelämän yhteistyötä ja saada tutkimustulokset alueen elinkeinoelämän ja kansalaisten hyödynnettäviksi. Hankkeessa pyrittiin kansantajuistamaan tutkimusaseman tuloksia, kohtauttamaan alueen osaamista, kehittäjiä ja alueella toimivia yrityksiä sekä kehittämään alueen innovaatiopotentiaalia.

Hankkeessa Värriön tutkimusaseman tutkimustuloksia saatettiin vahvemmin tukemaan muita alueen elinkeinoja, kuten biojalostamohanketta, muuta metsätaloutta ja luonnontuote- sekä poroelinkeinoa. Hankkeessa kehitettiin myös metsästysmatkailua ja harrastetoimintaa.

Hankealueena oli Itä-Lapin kunnat. Hanke oli Värriön tutkimusaseman ja Itä-Lapin kuntayhtymän yhteistyöhanke, ja sitä hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 297 029 €, ja sen rahoittivat Lapin Liiton EAKR-rakennerahasto 207 920 € (70 %), Itä-Lapin kunnat ja Helsingin yliopisto 85 605 € (28,8 %). Hankeaika oli 27.8.2018 - 31.12.2020.

Yhteystiedot

Logo

Dina 180x180 väri.png Nimetön suunn.malli.png
Johtaja
Dina Solatie
p. 040 354 8370
dina.solatie@italappi.fi                       
Puhdas ja kaunis Itä-Lappi -logon 
saat ladattua täältä!