Osta paikallista

logot op.png
ostapaik.png
elinvoimatyöryhmä (2).jpg
Untitled Design (5).png

Osta paikallista -hankkeen (70991) erityisenä, pitkäaikaisena tavoitteena on Itä-Lapin yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjien yhteistyön tiivistäminen paikallisen ostovoiman kehittämiseksi ja paikallisten ostojen lisäämiseksi alueella. Hankkeella haluttiin myös parantaa Itä-Lapissa ostopäätöksiä tekevien tietoisuutta päätöksien vaikutuksista oman asuinympäristön elinvoimaisuuteen, hyvinvointiin, työllisyyteen, yritysvaikutuksiin, investointeihin ja vastuulliseen kestävään kehitykseen.

Hankkeen aikana järjestettiin 3-4 tiedotustilaisuutta jokaisessa Itä-Lapin kunnassa. Kuntatilaisuuksiin osallistui noin 800 henkilöä; yrittäjiä, kuntapäättäjiä ja kuntien ostoista ja hankinnoista päättäviä. Osta paikallista -aiheita nostettiin esiin myös monissa eri medioissa, kuten Koti-Lapissa, Kuriirissa, Lapin Kansassa, Youtubessa, Facebookissa ja Aalto-radiossa.

Hankkeessa toteutettiin paikallisten tuotteiden ja palveluiden huomioarvon nostamiseksi Kotoisin - Local from East Lapland -tunnus, jonka alueen yrittäjät saavat käyttöönsä elinkeinotoimijoilta tai yrittäjäyhdistyksiltä. Neljä Itä-Lapin kuntaa uudisti hankinta- ja osto-ohjeensa ja kaksi kuntaa otti käyttöönsä sähköisen hankinta- ja kilpailutusjärjestelmän. Yksi kunnista laati myös hankintastrategian. Lisäksi yksi kunta laati ennakkovaikutusten ja yritysvaikutusten arviointiin lomakkeet, jotka jaettiin alueen muille kunnille arviointien uudistustyöhön.

Hankealueena oli Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 79 435 €. Hanketta rahoittivat EU ja valtio 50 834 € (64 %), Leader Pohjoisin Lappi ja Koillismaan Leader 12 710 € (16 %) sekä yksityiset rahoittajat 15 887 € (20 %).

HANKEAIKA:
1.10.2018 - 30.11.2019

LOPPURAPORTTI:
Osta paikallista - Itä-Lapin elinvoiman kehittämishanke

Yhteystiedot                               

Kotoisin -tunnus

Dina 180x180 väri.png Osta p.png
Johtaja
Dina Solatie
p. 040 354 8370
dina.solatie@italappi.fi
Kysy Kotoisin -tunnuksen
brändiaineisto käyttöösi oman
kuntasi elinkeinopalveluista tai
yrittäjäyhdistykseltä!