Luoli

Luoli logot.png
IMG_4440 – kopio (2).JPG

LuoLi - Luonnosta liiketoiminnaksi -hankkeessa tavoitteena oli parantaa ja vahvistaa luonnontuotealan yritystoimintaa harjoittavien yritysten edellytyksiä kehittää toimintaansa tuottavaksi liiketoiminnaksi sekä parantaa luonnontuotealan kehittymisen edellytyksiä toimijoiden välistä yhteistyötä lisäämällä.

Hankkeessa tehtiin useita kartoituksia, jotta luonnontuotealan kehittämisresursseja osattaisiin ohjata viisaasti ja vaikuttavasti. Kartoituksia tehtiin mm.

keräysvarastotoiminnan ja viljelyn sekä sadonkorjuun kehittämiseksi ja näytemaan perustamiseksi
luonnontuotealan kehittämiseen soveltuvat olemassa olevat ja uudet koulutus- ja yritystilat Lapin oppilaitoksissa ja Itä-Lapissa
alueella toimivat muiden alojen yritykset (matkailu, kauppa, hyvinvointi), joita kiinnostaa yhteistyö luonnontuotealan pk-yritysten kanssa
lonnontuotealan kasvu- ja kehittämisorientoituneiden yritysten kehittämistarpeita
Viestinnän tavoitteena oli saada Lapin luonnontuotteille, palveluille ja yrityksille sekä kehittämistoiminnoille lisää näkyvyyttä kotimaassa ja ulkomailla.

LuoLi -hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä ja se oli Itä-Lapin kuntien (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski), Sodankylän kunnan ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (Lapin ammattiopisto, LAO) yhteistyöhanke. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 241 285 € ja se rahoitettiin Ely-keskuksen myöntämästä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 229 221 € (95 %). Lisäksi sitä rahoittivat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin ammattiopisto 5 164 € (2, 14 %) sekä Itä-Lapin kunnat ja Sodankylän kunta 6 901 € (2,86 %).

Hanketta rahoittivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Itä-Lapin kunnat, Sodankylän kunta ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin ammattiopisto. Tuen hankkeelle myönsi Lapin ELY-keskus. Hankkeen budjetti oli 241 285 €.

HANKEAIKA:
1.8.2016 - 31.10.2017

LOPPURAPORTTI:
Luoli - Luonnosta liiketoiminnaksi

YHTEYSTIEDOT

Dina 180x180 väri.png
Johtaja
Dina Solatie
p. 040 354 8370
dina.solatie@italappi.fi