Itä-Lapin sotahistoria

sotahistoria.png
sotahistoria – kopio.jpg

ITÄ-LAPIN TALVISOTAHISTORIA TUTUKSI -HANKE

Talvisodan syntymisestä tuli kuluneeksi 30.11.2009 70 vuotta. Itä-Lapin alueella käytiin kolmen viikon viivytystaistelut vanhalta rajalta aina Kemijärven Mäntyvaaraan saakka. 31.7.2011 päättyneen Itä-Lapin talvisotahistoria tutuksi -hankkeen tavoitteena oli nostaa esille talvisodan merkitys Itä-Lapin ja koko Suomen itsenäisyyden kannalta.

Hanke toteutettiin Kemijärven kaupungin sekä Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien alueella. Hankkeen kohderyhminä olivat paikalliset asukkaat, erityisesti nuoret sekä alueella matkailevat. Välillisesti hankkeesta hyötyivät myös alueen matkailuyritykset.

Hankkeessa hyödynnettiin olemassa olevaa sotahistoria-aineistoa ja kerättiin vielä saatavilla olevaa haastattelumateriaalia. Hankkeen myötä syntynyttä dokumenttielokuvaa käytetään opetus- ja tutkimusmateriaalina sekä tiedottamiseen.

Aineistosta koostettiin DVD-video ja Itä-Lapin historiamatkailua tukeva CD-äänite. Lisäksi valmistettiin matkailijoiden, oppilaitosten sekä paikallisen väestön käyttöön esitemateriaalia (FIN, SWE, ENG). Tiedon koostaminen esittelykelpoiseksi materiaaliksi antaa ihmisille mahdollisuuden tutustua alueen historiaan.

Alueen sotahistoria on myös matkailullisesti tärkeä elementti. Itä-Lapin merkittävät taistelut sijoittuvat noin 250 kilometrin rengasmatkan alueelle; Sallaan, Kemijärvelle, Savukoskelle ja Pelkosenniemelle. Reittiä suunniteltiin alustavasti yritysten, kyläyhdistysten ja kuntien kanssa. Koululaisille järjestettiin päivän kestäviä tutustumismatkoja reitille yhteistyössä koulujen kanssa.

Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä ja se rahoitettiin Pohjoisimman Lapin Leader ry:lle myönnetyistä EU:n maaseuturahaston ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien kiintiöstä. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 100 000 €, josta EU:n ja valtion osuus oli 72 000 € (70 %) ja Itä-Lapin kuntien 18 000 € (20 %) sekä lisäksi mukana oli yksityistä rahoitusta 10 000 € (10 %).

HANKEAIKA:
1.8.2010 - 31.10.2011

LOPPURAPORTTI:
Loppuraportti Talvisotahistoria tutuksi

JATKOSODAN VUODET ITÄ-LAPISSA -HANKE

Hankkeen tavoitteena oli jatkaa alueen sotahistorian keräämistä ja välittämistä. Edellisissä hankkeessa (Itä-Lapin talvisotahistoria tutuksi) koostettiin talvisodan kokeneiden ihmisten kokemuksia noin tunnin mittaiseksi Itä-Lapin Talvisota -elokuvaksi. Tämä hanke keskittyi välirauhan, jatkosodan ja Lapin sodan ajan tapahtumiin Itä-Lapin alueella.

Alueen ihmisten kokemukset ja aikaisemmat hajanaiset tiedot sota-ajasta koostettiin yhtenäiseksi DVD:ksi. Sen avulla jatkosodan aikaiset tapahtumat tulevat konkreettisiksi nykyisille asukkaille ja matkailijoille. Lisäksi hankkeessa kehitettiin sotahistoriaa alueen matkailutuotteena ja päivitettiin sotahistoriaopasteet ja -esitteet. Hankkeessa jatkettiin Itä-Lapin alueen sotahistoriakierroksen kehittämistä yhtenäiseksi rangasmatkaksi Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen ja Kemijärven välillä. Lisäksi hankkeen aikana järjestettiin koululaisille suunnattuja tutustumismatkoja Itä-Lapin alueen sotahistoriallisiin paikkoihin.

Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa oli Kemijärven kaupungin sekä Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntien yhteinen hanke, joka rahoitettiin Pohjoisimman Lapin LEADER ry:lle myönnetyistä Euroopan Unionin maaseuturahaston ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kiintiöistä. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 109 500 €, josta EU:n ja valtion osuus oli 78 840 € (70 %) ja Itä-Lapin kuntien 19 710 € (20 %) sekä lisäksi mukana oli yksityisiä rahoittajia 10 950 € (10 %). Hankkeen toteuttajana toimi Itä-Lapin kuntayhtymä. 

HANKEAIKA:
13.8.2012 - 21.7.2013

LOPPURAPORTTI:
Loppuraportti Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa

ITÄ-LAPIN SOTAHISTORIA

- Hankkeessa tuotetut sotahistoria -esitteet voit ladata täältä
- Palaa Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa -hankkeen tunnelmiin täältä
- Lue lisää ja katso hankkeissa tuotetut elokuvat täältä

SOTAHISTORIAKIERROKSELLE ITÄ-LAPPIIN?

Itä-Lapin kuntia yhdistävien pääteiden varrelle sijoittuu useita sotahistoriallisia kohteita niin kansalaissodan, talvisodan, välirauhan kuin jatkosodankin ajoilta. Kierroksen varrelta löytyy myös muita nähtävyyksiä, matkailukohteita ja palveluita. Omatoimimatkailija voi aloittaa sotahistoriakierroksen vapaasti reitin varrelta ja käydä tutustumassa kartalla esitettyihin kohteisiin. Tervetuloa tutustumaan!

YHTEYSTIEDOT

Dina 180x180 väri.png
Johtaja
Dina Solatie
p. 040 354 8370
dina.solatie@italappi.fi