Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke

kulttuurimatkailu logot.png
Kulttuuri1.png
kulttuuri2.png
Kulttuuri3.png

Itä-Lapin kulttuurimatkailuhankkeen tavoitteena oli tuotteistaa Itä-Lapin alueen jälleenrakennusajan historiaa ja kulttuuriperintöä matkailukäyttöön. Hankkeessa koottiin alueen perinteeseen ja historiaan liittyvistä yrityksistä ja kohteista Itä-Lapin kulttuurimatkailureitti.

Hankkeen aikana kerättiin tietoja, tarinoita ja taitoja haastattelemalla jälleenrakennusajan kokeneita ihmisiä. Muisteluksia tallennettiin tavallisesta arjesta sekä muun muassa seudun ruokaperinteestä, käden- ja luonnonlukutaidoista ja kulttuurihistoriallisista paikoista, jotka liittyvät sodanjälkeiseen aikaan. Haastattelut on tallennettu Suomen kansallisarkistoon.

Työ oli jatkoa joitakin vuosia sitten päättyneille Itä-Lapin talvisotahistoria tutuksi - ja Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa -hankkeille.

Hankkeen pääkohderyhmiä olivat kylien yhdistykset, matkailupalveluyritykset ja muut toimijat.

Tavoite oli lisätä kylien vireyttä ja kesämatkailua ja vahvistaa etenkin nuorten tietämystä kotiseudun historiasta. Lisäksi haluttiin nostaa arvoonsa se työ, jonka jälleenrakennusajan ihmiset tekivät.

Hankkeessa järjestettiin myös retkiä koululaisille ja kyläopaskursseja kansalaisopistojen kanssa.

Tuotettu tieto jaetaan yleisön, kylien ja yritysten käyttöön pääasiassa sähköisesti, esimerkiksi digitalisoituna paikkatietona kartalla.

Hankkeen toteutti Itä-Lapin kuntayhtymä, ja sitä rahoitti Pohjoisimman Lapin Leader. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 79 867,20 €, josta EU:n ja valtion osuus oli 57 504 € (70 %), Itä-Lapin kuntien 14 376 € (20 %) sekä lisäksi hankkeessa oli yksityistä rahoitusta 7 987 € (10 %).

HANKEAIKA:
1.1.2018 - 31.3.2019

LOPPURAPORTTI:
Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke

KOHTEET JA ESITTEET:
Kultturimatkakohteet -esite
Itä-Lapin kulttuurimatkailureitin kartta ja kohteet

YHTEYSTIEDOT

Dina 180x180 väri.png
Johtaja
Dina Solatie
p. 040 354 8370
dina.solatie@italappi.fi