Itä-Lapin kotikylä

kotikylä.png

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa kylien yhteisiä toimenpiteitä sekä kyläkohtaisia kehittämistoimia, joita olivat mm. tutustumismatkat, nettiseminaarit ja kylätapaamiset, joissa käsiteltiin kylien kehittämisideoita, jatkotoimenpiteitä sekä tiedon kulkua kunnan ja kylien välillä. Lisäksi kylätoimijoiden hyvinvointia ja jaksamista edistettiin hankkeen hyvinvointiosiolla.

Kyläkohtaisia toimenpiteitä olivat mm. opaste- ja kohdetaulujen sisällön tuottaminen ja pystytys, virkistys- ja vapaa-ajan reittien kartoitus, kylänäyttely, varamummola-toimintamalli ja sen kokeilu sekä kylien kotisivujen tuottaminen.

Hankkeessa mukana olivat Joutsijärvi, Kairala, Kostamo, Luusua, Oinas-Kalkiainen, Paloperä, Päiväjoki-Raajärvi, Räisälä, Soppela, Suvanto, Tanhua, Tohmo, Vuostimo, Pelkosenniemen kirkonkylä, Saukirkko, Tapionniemi ja Värttiö.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 110 195 €. Hanke rahoitettiin Pohjoisimman Lapin Leader ry:lle myönnetystä EU:n maaseuturahaston ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kiintiöstä 79 340 € (70 %). Lisäksi hanketta rahoittivat Itä-Lapin kunnat 19 835 € (20 %) ja yksityiset rahoittajat 11 020 € (10 %). 

HANKEAIKA:
1.5.2010 - 31.10.2011

LOPPURAPORTTI:
Kotikylä -hankkeen loppuraportti

TUTUSTU ITÄ-LAPIN KYLIIN!
Kemijärven kylät
Pelkosenniemen kylät
Sallan kylät
Savukosken kylät

YHTEYSTIEDOT

Dina 180x180 väri.png
Johtaja
Dina Solatie
p. 040 354 8370
dina.solatie@italappi.fi