ILLKKA

illkka (1).png
Savukoski 1 – kopio.jpg
ILLKKA – kopio.jpg

ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviaineshankkeessa tuotettiin tietoa luonnonkivi- ja kiviainestuotantoon soveltuvista esiintymistä Itä-Lapissa ja edistettiin alan kehittymistä. Hankealueeseen kuuluivat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski.

Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä ja se toteutettiin Itä-Lapin kuntayhtymän ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) yhteistyöhankkeena.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä lappilaisen luonnonkiven ja kiviaineksen suunnitelmallista ja resurssiviisasta hyödyntämistä, auttaa uusien louhinta- ja kivenjalostusyritysten syntyä, lisätä investointihalukkuutta nykyisissä yrityksissä sekä luoda työpaikkoja. Lisäksi hankkeen tulokset palvelevat myös maankäytön suunnittelua ja pohjavesien suojelua.

Hankkeessa etsittiin uusia luonnonkivi- ja kiviainesesiintymiä alueelta ja heräteltiin yrittäjien kiinnostusta esiintymien hyödyntämiseen. Potentiaalisissa esiintymissä tehtiin esimerkiksi kairauksia.

Hankkeen kohderyhmänä olivat Pohjois-Suomen luonnonkivi- ja kiviainesyritykset, muut suomalaiset ja ulkomaiset alan yritykset sekä alan yritystoimintaa suunnittelevat maanrakennus-, kone- ja metsäalan yritykset ja maatalousyrittäjät. Hankkeen muita edunsaajia olivat lisäksi alan yrityksissä työskentelevät ja niihin työllistyvät henkilöt, kaavoitus ja maankäytön suunnittelu, huolto- ja kuljetusalan yritykset ja muu paikallinen elinkeinoelämä, laitetoimittajat sekä GTK.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 450 271 € ja sitä rahoittivat Lapin liiton myöntämä Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto -ohjelma 315 190 € (70 %), Itä-Lapin kunnat 45 027 € (10 %), GTK 71 054 € (16 %) sekä yksityiset rahoittajat 19 000 € (4 %).

HANKEAIKA:
1.2.2015 - 31.1.2018

LOPPURAPORTTI:
ILLKKA loppuraportti

YHTEYSTIEDOT

Dina 180x180 väri.png
Johtaja
Dina Solatie
p. 040 354 8370
dina.solatie@italappi.fi