Esiselvitys alueellisen matkailuyhteistyön kehittämismahdollisuuksista

Itä-Länsi matkailuyhteistyö kansi.png

Esiselvitys alueellisen matkailuyhteistyön kehittämismahdollisuuksista (Itä-Länsi matkailuyhteistyön esiselvitys) -hankkeessa selvitettiin, kuinka Itä-Lapin ja Kemin pk-yritykset voisivat alueellisen matkailuyhteistyön avulla kehittää kilpailukykyään sekä vahvistaa tuottavuuttaan ja saada palveluitaan tehokkaammin markkinoille. Hanke toteutettiin yhteistyössä Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken, Kemin ja Meri-Lapin matkailun kanssa.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää edellytykset tehdä alueellista matkailuyhteistyötä Itä-Lapin, Meri-Lapin sekä Rovaniemen pk-yritysten kesken. Lisäksi kartoitettiin kehittämiseen sopivat matkailuteemat ja niihin mahdollisesti kytkeytyvät koulutustarpeet. Saavutettavuuteen liittyen kartoitettiin alueen sisäisen matkailuliikenteen ongelmakohtia ja uusia mahdollisuuksia. Hankkeessa laadittiin toimintasuunnitelma matkailuyhteistyön kehittämiseksi.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 21 030 €, jota rahoitti Lapin liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahasto 14 721 € (70 %), Itä-Lapin kunnat 3 154 € (15 %), Kemin kaupunki 2 655 € (13 %) sekä Meri-Lapin matkailu 500 € (2 %).

HANKEAIKA:
1.4.2015 - 31.12.2015

LOPPURAPORTTI:
Itä-Länsi matkailuyhteistyön esiselvitys

YHTEYSTIEDOT

Dina 180x180 väri.png
Johtaja
Dina Solatie
p. 040 354 8370
dina.solatie@italappi.fi