Salla Gate - Business and Tourism Partnership

salla gate.png

Itä-Lapin kuntayhtymä on toteuttanut lähialue- ja kehittämishankkeen, jossa keskityttiin rajanylittävän elinkeinoyhteistyön kehittämiseen kahdella toimialalla: matkailussa ja kaivosteollisuutta palvelevalla toimialalla. Molemmat olivat tärkeitä hankkeen kohdealueen tulevaisuuden kannalta. Yhteistyöhön osallistuivat Itä-Lapin kunnat (Kemijärvi, Salla, Savukoski ja Pelkosenniemi) sekä Etelä-Kuolan Apatiitin ja Kirovskin kaupungit, Turjan, Kantalahden ja Kovdorin piirit.

Hankkeen tarkoituksena oli luoda toimiva elinkeinotoimijoiden yhteistyöverkosto, jonka puitteissa lisättiin rajanylittävää elinkeinoyhteistyötä matkailussa ja kaivosteollisuutta palvelevalla alalla. Pienyritykset olivat hankkeelle tärkeä, mutta ei ainoa kohderyhmä. Rajanylittävää yhteistyötä kehitettiin kestävän, ekologisesti vastuullisen kehityksen periaatteita noudattaen.

Elinkeinoyhteistyötä edistettiin ja kannustettiin valituilla kärkitoimialoilla luomalla yrityksille toimivat tukiverkostot ja palvelut, joiden avulla rajanylittävän yhteistyön kynnys madaltuu, riskit vähenevät, kilpailukyky ja edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle paranevat. Pitkän tähtäimen tavoite oli edistää aktiivista rajan ylittävää yhteistoimintaa niin, että kumppanuusalueen yritykset pääsevät mukaan Barentsin alueen tuleviin suurhankkeisiin, varsinkin kaivostoimialalla ja että alueella toimii kehittynyt poikittainen tavara- ja matkustajaliikenneverkosto siihen liittyvine palveluineen. Tämä tuo työpaikkoja, vaurautta ja elinvoimaa kumppanuusalueelle. Kumppanuusalueen taloudellinen merkitys ja vaikuttavuus kasvavat näin rajan molemmin puolin.

Hanke sai rahoituksen Kolarctic ENPI CBC -ohjelmasta. Hankkeen kokonaisrahoitus oli 1 993 251 euroa, josta EU:n osuus 50 %, Suomen ja Venäjän kansallinen vastinrahoitus 40 %, ja partnereiden omarahoitusosuus 10 %. Hankkeen budjetista peräti 350 000 euroa oli varattu investointeihin matkailu- ja kaivosteollisuutta palvelevalla alalla. Hankkeen toteutusaika oli 3.4.2012 - 2.4.2015.

HANKEAIKA:
3.4.2012 - 2.4.2015

LOPPURAPORTTI:
Salla Gate -hankkeen loppuraportti

YHTEYSTIEDOT

Dina 180x180 väri.png
Johtaja
Dina Solatie
p. 040 354 8370
dina.solatie@italappi.fi