NABL

nabl.png

NABL - Northern Axis - Barents Link (KO4159) -projektin tavoitteena on parantaa rajat ylittävää liikkuvuutta ja itä-länsisuuntaisia liikenneyhteyksiä koko Kolarctic -alueella. Nykyisellään itä-länsisuuntaiset liikenneyhteydet Pohjoiselle meritielle ovat joko huonossa kunnossa tai ne eivät ole yhteydessä toisiinsa. Paikoittain liikenneyhteydet puuttuvat jopa kokonaan.

Projektissa tutkitaan muun muassa Kotchkoman ja Arkangelin välisen tien optimaalisinta sijaintia, Arkhangelskin ja Nenetsin välisen tien vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia, Ledmozero - Kotchkoma -rautatien ja tulevan “Northen Latitude” -rautatien vaikutuksia alueen junaliikenteeseen sekä Vartius / Lytta -rajanylityspaikan fasiliteettien kehittämisen vaikutuksia.

Itä-Lapin kuntayhtymä vetää kaksi projektin toimenpidettä. Kuntayhtymä tuottaa selvityksen kaupallisesta helikopteriliikenteestä Pohjois-Suomen ja Venäjän välille sekä sen edellytyksistä, kuten sijainnista, tarvittavista lentojen tukitoiminnoista ja infrastruktuurista. Toisena toimenpiteenä Itä-Lapin kuntayhtymä selvittää projektissa Taivalkoski - Kemijärvi uuden rautatieyhteyden vaikutuksia ja sen vaikutuksia Kemijärvelle nyt päättyvään päärataan sekä Kemijärven kautta kulkeviin Jäämeren ratayhteysvaihtoehtoihin (Kemijärvi - Salla - Kantalahti ja Kemijärvi - Kirkkoniemi).

Projektia hallinnoi Kainuun liitto. Projektissa on mukana Itä-Lapin kuntayhtymän lisäksi yhdeksän partneria Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Projektin kokonaisbudjetti on 1 031 412 €. Projektia rahoittaa Kolarctic CBC -ohjelma 1 031 412 € ja projektin partnerit 215 492 €.

HANKEAIKA:

4.11.2019 - 28.2.2022

HANKKEEN PARTNERIT:

Suomi:
Itä-Lapin kuntayhtymä, Kainuun liitto, Väylävirasto

Norja:
The Arctic University of Norway, Futurum AS

Ruotsi:
Luleå University of Technology

Venäjä:
Nenets Oil Company, Association of International Road Carriers, Arkhangelsk regional road administration, Strategic Partnership «North-West», Northern (Arctic) Federal University

nabl – kopio.jpg

YHTEYSTIEDOT

Dina 180x180 väri.png
Johtaja
Dina Solatie
p. 040 354 8370
dina.solatie@italappi.fi