Itälappilainen mikroyrittäjyys ja Covid-19

covid (6).png

Itä-Lapin kuntayhtymän kunnat ovat elinkeinorakenteeltaan mikroyritysvoittoisia. Covid-19 -virusepidemiasta johtuen yritysten tilanne on eskaloitunut erittäin haasteelliseksi. Yritysten konkursseja, henkilöstön lomautuksia sekä irtisanomisia on tärkeä estää kaikilla mahdollisilla keinoilla, ja samalla pyritään erityisesti huomioimaan ihmisten henkinen jaksaminen.

Hankkeen toimenpiteet ovat jaettu kolmeen eri vaiheeseen; välittömät toimet, toipumistoimet ja varautuminen kriisitilanteen jatkumiseen, sekä kriisin jälkeiset kehittämis- ja uudelleensuuntautumistoimet. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kontaktoidaan alueen yrittäjiä ja kartoitetaan heidän yritystoimintaan liittyviä tarpeita. Toisessa vaiheessa toteutetaan yrittäjien tarvelähtöisiä toimenpiteitä niin hyvinvointi- kuin liiketoimintapuolelta. Viimeisessä vaiheessa päivitetään yrityksien liiketoimintasuunnitelmaa myös jaksamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tässä vaiheessa lähdetään työstämään myös koronakriisin aikana esiin nousseita liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia toimintamalleja.

Hankeaika on 1.5.-30.6.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on 100 000 €. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskus ESR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto 90 000 € (90 %) ja Itä-Lapin kunnat (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski) 10 000 € (10 %).

Lue hankesuunnitelma kokonaisuudessaan. 

YHTEYSTIEDOT

 
180x180 jukka väri.png 180x180 ak väri.png
Projektipäällikkö
Jukka Hakola
etunimi.sukunimi@italappi.fi
p. 040 772 2580
Suunnittelija
Anna-Kaisa Luoma-aho
etunimi.sukunimi@italappi.fi
p. 040 770 7473