High Five - Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin

Logosivu italappi sivulle.png
IMG-20201012-WA0024.jpg
hankekartta 782x380, päivitetty asukasluku.png
talvikuva italappi-sivuille 782x380.png

High Five - Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin -hankkeen (S21758) päämääränä on itälappilaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen eri toimijoiden yhteistyön vahvistamisen avulla. Tavoitteena on olemassa olevien hyvien käytänteiden hyödyntäminen ja uusien käytänteiden kehittäminen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, seutukunnallisen hyvinvointityön rakenteen kehittäminen Itä-Lappiin ja hyvinvointia edistävän työn tunnettavuuden lisääminen Itä-Lapin alueella.

Hankkeessa luodaan alueen yhteinen osallisuuden toimintamalli, tehostetaan hyvinvointityön resurssien käyttöä sekä pilotoidaan kuntien, järjestöjen ja asukkaiden yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja, joilla tavoitellaan asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistumista.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 277 440 euroa. Hankkeen rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto 221 952 € (80 %) ja Itä-Lapin kunnat 55 488 € (20 %).

Lue lisää: hankesuunnitelma

Yhteystiedot

Jukka – kopio.jpg Riikka – kopio.jpg

Projektipäällikkö/

Osallisuuskoordinaattori

Hanketyöntekijä

Jukka Hakola

etunimi.sukunimi@italappi.fi

+358 40 7722 580

Riikka Köngäs

etunimi.sukunimi@italappi.fi

+358 40 7727 996

 face-logo.jpg

 @highfivehanke.hyvinvoivaitalappi

 instagram-png-instagram-png-logo-1455.png

@highfivehanke