Forest In

Forestin alue kartta V3 uudella ky logolla 782x351.jpg
forestinin logot kasattu 2.jpg

Kemijärven biojalostamo / Vataset Teollisuus (aiemmin Boreal Bioref Oy) valmistelee biotuotantolaitoksen 1.000 milj. euron investointia Kemijärvelle. Rakentamisvaihe tuo n. 2700 työpaikkaa. Valmis jalostamo tarjoaa työtä 185 henkilölle. Biojalostamon myötä syntyy Itä-Lappiin yli 1100 pysyvää työpaikkaa eri aloille. Jalostus käyttää raaka-aineena pohjoissuomalaista harvennuspuuta ja haketta 3,6 milj. kuutiota vuodessa.

Rakentamisvaiheessa ja tuotannon myötä investointikohteen ympäristöön Kemijärvelle ja muualle Itä-Lappiin muodostuu runsaasti palveluiden kysyntää yrityksille ja julkisille palvelutuottajille.

Forest in - Palvelutarve ja -resurssit Itä-Lapin metsäteollisuusinvestoinneissa -hankkeen (A73984) tavoitteena on tukea itälappilaisten ja lappilaisten pk-yritysten osallistumista biotuotantolaitoksen rakentamiseen ja toiminnan käynnistämiseen Kemijärvelle.

Hanke kartoittaa ja kokoaa alueen ja maakunnan yritysten palvelupotentiaalit, -laatu, -referenssit, -kyky ja -halu Boreal Biorefin biotuotantolaitoksen rakennusvaiheen ja toiminnan aikaiseen toteuttamiseen. Hankkeessa tuotetaan täsmällistä informaatiota palveluista ja tarpeista (yritykset, julkiset, yhteisöt) ja yleisinformaatio valmistautumishankkeen internetsivuille, tuetaan ajantasaisella ja ennakoivalla tiedolla yrityksiä, yksityisiä ja julkisia palvelutuottajia sekä tuetaan yritysryhmien muodostumista ja verkostoitumista.

Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Itä-Lapin kuntien, Kemijärven Kehitys Oy:n ja Boreal Bioref Oy:n kanssa. Hankeaika on 1.4.2018 - 31.3.2021.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 328 378 euroa. Hankkeen rahoittavat Lapin liiton EAKR/Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto 70% ja Itä-Lapin kunnat 30%.

Forest In -hankkeen sivuille tästä linkistä.

YHTEYSTIEDOT

maria (1).png
Projektisihteeri
Maria Kiviniemi
p. 044 236 5768
maria.kiviniemi@italappi.fi