Hankkeet

1 – kopio.jpg

Itä-Lapin kuntayhtymä vastaa kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista ja kehittämistoimista jäsenkuntien linjausten mukaisesti. Tällä hetkellä kuntayhtymä hallinnoi kahdeksaa eri hanketta ja toimii partnerina Kolarctic-rahoitteisessa NABL-hankkeessa.

High Five -hankkeen tavoitteena on itälappilaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvistamisen avulla. 

ILPO -hankkeessa määritellään ne aluetaloudelliset vaikutukset, joita malminetsintävaiheen työt tuottavat alueellisesti ja hyödynnetään selvitystä alueen elinkeinoelämän kehittämiseen.

Itälappilainen mikroyrittäjyys ja Covid-19 -hankkeessa tarjotaan alueen yrittäjille räätälöityjä liiketoiminnan ja jaksamisen valmennuksia.

NABL -projektin tavoitteena on parantaa rajat ylittävää liikkuvuutta ja itä-länsisuuntaisia liikenneyhteyksiä Kolarctic -alueella.

Perinneruokahankkeessa kerätään ja taltioidaan perinneruokatietoutta ja siihen liittyviä tarinoita. Hankkeessa laaditaan perinneruokaohjeista perinneruokaopas. 

Vähä C -hankkeessa edistetään vähähiilistä ajattelua ja toimintojen suunnittelua Itä-Lapissa. Hankkeen tavoitteena on laatia kuntiin vähähiilisyysstrategioita sekä etsiä tapoja ohjeistuaa uusimpien rakennusmääräysten soveltamista rakentamisessa ja remontoinnissa tarkoituksenmukaisella tavalla, ohjeistaa energiaratkaisuissa uusiutuvan energian käyttöön sekä edistää puurakentamista uusiutuvan raaka-aineen hyödyntämisessä.

Yrittäjien Itä-Lappi hankkeessa tehdään Itä-Lapin kunnille yhdenmukainen yritysten palveluprosessi. Lisäksi etsitään uusia liiketoimintapotentiaaleja.