Itä-Lapissa kartoitetaan Taivalkoski-Kemijärvi -rautatietä ja kaupallista helikopteriliikennettä

Julkaistu 2020-04-02 15:33:20 EEST.

Suomen maantieteellinen sijainti keskeisiin markkina-alueisiin nähden on haastava. Tällä hetkellä Suomi on täysin riippuvainen Itämeren kautta tapahtuvista kuljetuksista. Tuotantojen painopiste sekä kansainvälinen kauppa siirtyvät yhä enemmän Aasiaan, jonka takia yhteyksien parantaminen Aasiaan tulee Euroopan laajuisesti tärkeäksi. Yhteys Jäämerelle avaisi yhteydet Atlantille ja Pohjoiselle meritielle, lisäisi merkittävästi Suomen kuljetuskapasiteettia sekä parantaisi maan logistista asemaa ja saavutettavuutta.

Marraskuun alussa käynnistyneen NABL - Northern Axis - Barents Link -projektin tavoitteena on parantaa rajat ylittävää liikkuvuutta ja itä-länsisuuntaisia liikenneyhteyksiä Kolarctic -alueella. Nykyisellään itä-länsisuuntaiset liikenneyhteydet Pohjoiselle meritielle ovat joko huonossa kunnossa tai ne eivät ole yhteydessä toisiinsa. Paikoittain liikenneyhteydet puuttuvat jopa kokonaan. Liikenneyhteyksien kehittäminen Pohjoiselle meritielle on ehdottomasti yksi tärkeimpiä asioita Kolarctic -alueen kehityksessä. Paremmat liikenneyhteydet naapurimaiden välillä hyödyttävät sekä asukkaita, yrityksiä, viranomaisia että Kolarctic -alueelle saapuvia turisteja.

NABL -projektissa tutkitaan muun muassa Kotchkoman ja Arkangelin välisen tien optimaalisinta sijaintia, Arkhangelskin ja Nenetsin välisen tien vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia, Ledmozero - Kotchkoma -rautatien ja tulevan "Northern Latitude" -rautatien vaikutuksia alueen junaliikenteeseen sekä Vartius/Lytta -rajanylityspaikan fasiliteettien kehittämisen vaikutuksia.

Matkailuelinkeinopiirissä on noussut kysyntää siviililentoväylälle Pohjois-Suomen ja Venäjän välille. Itä-Lapin kuntayhtymän yhtenä toimenpiteenä hankkeessa on tuottaa selvitys matalalentoväylästä ja sen edellytyksistä kuten sijainnista, tarvittavista lentojen tukitoiminnoista ja infrastruktuurista. Lisäksi kuntayhtymä selvittää projektissa Taivalkoski - Kemijärvi uuden rautatieyhteyden vaikutuksia ja sen vaikutuksia Kemijärvelle nyt päättyvään päärataan sekä Kemijärven kautta kulkeviin Jäämeren ratayhteysvaihtoehtoihin (Kemijärvi - Salla - Kantalahti ja Kemijärvi - Kirkkoniemi). Selvityksien on arvioitu valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Projektia hallinnoi Kainuun liitto. Projektissa on mukana Itä-Lapin kuntayhtymän lisäksi yhdeksän partneria Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Projektia rahoittaa Kolarctic CBC -ohjelma 1 031 412 € ja projektin partnerit 215 492 €.

Takaisin