Ajankohtaista

Kestävää kehitystä malminetsinnästä

Julkaistu 02.04.2020 15.39.43.

Green deal eli niin sanottu Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä. Sen tavoitteena on edistää kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Vihreän ohjelman myötä malmimineraalien kysyntä on noussut huomattavasti, sillä eri malmimineraaleja tarvitaan teollisuuden tuotannossa aina sähköautojen akuista tuulivoimaloihin asti. Kun malmimineraalit kierrätetään asianmukaisesti, ne palvelevat tarkoitustaan vuosisatojen ajan. ILPO - Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä -hankkeessa selvitetään malminetsinnän vaikutuksia Itä-Lapin aluetalouteen. Lisäksi hankkeessa pureudutaan malminetsintään liittyviin työvaiheisiin ja selvitetään, millaisia uudistustarpeita ja kehitysmahdollisuuksia ne voivat tarjota paikallisille yrityksille.

Lue lisää »

High five -hankkeen kuulumisia

Julkaistu 02.04.2020 15.33.54.

Lue lisää »

Itä-Lapissa kartoitetaan Taivalkoski-Kemijärvi -rautatietä ja kaupallista helikopteriliikennettä

Julkaistu 02.04.2020 15.33.20.

Suomen maantieteellinen sijainti keskeisiin markkina-alueisiin nähden on haastava. Tällä hetkellä Suomi on täysin riippuvainen Itämeren kautta tapahtuvista kuljetuksista. Tuotantojen painopiste sekä kansainvälinen kauppa siirtyvät yhä enemmän Aasiaan, jonka takia yhteyksien parantaminen Aasiaan tulee Euroopan laajuisesti tärkeäksi. Yhteys Jäämerelle avaisi yhteydet Atlantille ja Pohjoiselle meritielle, lisäisi merkittävästi Suomen kuljetuskapasiteettia sekä parantaisi maan logistista asemaa ja saavutettavuutta.

Lue lisää »

Itä-Lapin seutuseminaari

Julkaistu 02.04.2020 15.32.36.

Itä-Lapin seutuseminaari 7.-8.11.2019 Kemijärvellä keräsi runsaasti kuulijoita Itä-Lapin kunnista. Seminaarissa kuulimme mielenkiintoisia alustuksia muun muassa Terho Liikamaalta, Heikki Nivalalta ja Markus Mustajärveltä.

Lue lisää »

Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset Itä-Lapissa

Julkaistu 02.04.2020 15.15.00.

Malminetsintä on aktiivista lähes koko Pohjois-Suomessa. Esimerkiksi vuonna 2018 Suomessa tehtiin malminetsintäinvestointeja noin 70 miljoonan euron edestä tälle sektorille. Malminetsinnän aluetaloudellisia vaikutuksia ei ole kuitenkaan riittävästi tarkasteltu Suomessa, vaan keskustelua on käyty pääosin kaivostoiminnan vaikutuksista. Kuitenkin vain harva malminetsintäprojektista etenee kaivokseksi asti.

Lue lisää »

GTK RoadShow esitykset

Julkaistu 02.04.2020 15.12.06.

Torstaina 24.10. kuulimme mielenkiintoisia esityksiä Geologian tutkimuskeskuksen geologeilta Raija Pietilältä, Hannu Panttilalta, Tarja Hatakalta sekä erikoistutkija Jukka Konnunaholta GTK RoadShow:ssa.

Lue lisää »

ILPO -hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen

Julkaistu 02.04.2020 14.54.56.

Itä-Lapin kuntayhtymän, Lapin yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) yhteistyöhanke Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä (A75306) on saanut myönteisen rahoituspäätöksen EAKR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahastolta.

Lue lisää »

Kotoisin täältä Local -tunnus paikallisille tuotteille ja palveluille

Julkaistu 02.04.2020 14.54.04.

Itä-Lapissa paikallisten tuotteiden ja palveluiden tuottajat saavat käyttöönsä Kotoisin Local – tunnuksen tuotteiden ja palveluiden huomioarvon parantamiseksi asiakkaille. ”Kotoisin täältä Local” -tunnus, joka kertoo tuotteiden, palveluiden, työn ja yrityksen paikallisuudesta. Tunnuksen myötä matkailijoiden ja paikallisten on helpompi löytää itälappilaiset yritykset, tuotteet ja palvelut, kuten esimerkiksi lähileipomon pullat lähikaupasta.

Lue lisää »